Algemeen

ManagementMedia B.V. vindt zorgvuldig gebruik van persoonsgegevens van groot belang. Wij zullen bij het gebruik van uw persoonsgegevens altijd de actuele wet- en regelgeving naleven (o.a. wet bescherming persoonsgegevens). In het vervolg van deze Privacyverklaring lichten wij toe hoe wij aan uw persoonsgegevens kunnen komen, wat wij daar mee doen, wat uw rechten zijn en waar u terecht kunt met vragen, opmerkingen en eventuele klachten.

Wanneer u vragen hebt die niet in deze Privacyverklaring zijn beantwoord, wanneer u suggesties of opmerkingen hebt over de inhoud daarvan, of wanneer u klachten hebt over de manier waarop er met uw persoonsgegevens wordt omgegaan, dan kun u ons dit laten weten door een e-mail te sturen aan privacy@managementmedia.nl.

Doeleinden

ManagementMedia B.V. legt NAW-gegevens, geslacht, functie, e-mailadres, telefoonnummers en (dieet)voorkeuren van (potentiële) bezoekers vast met onderstaande doelen:

  • Hen gepersonaliseerd te informeren over het evenement
  • Om een goede uitvoering van het evenement mogelijk te maken waarbij rekening wordt gehouden met dieetvoorkeuren.
  • Verzending van de wekelijkse nieuwsbrief

Verwerking persoonsgegevens

ManagementMedia B.V. registreert persoonsgegevens van (potentiële) deelnemers, ten behoeve van promotie, uitnodiging, informatie en eventuele financiële afwikkeling.

Uw e-mailadres wordt toegevoegd aan de lijst van abonnees op de nieuwsbrieven van Verpakken Magazine en VerpakkingsManagement om u op de hoogte te kunnen brengen van onze producten, diensten en aanverwante zaken. Indien u deze niet wenst te ontvangen dan kun u zich via de link op deze nieuwsbrief afmelden of dit via ons e-mailadres laten weten. Wij zullen het versturen van marketinginformatie meteen na ontvangst van u verzoek stopzetten.

Wij zorgen ervoor dat alle redelijke technische en organisatorische maatregelen worden genomen om de door u verstrekte en opgeslagen persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatig gebruik. U hebt altijd het recht om aan ons te vragen welke persoonsgegevens er van u in onze centrale database zijn opgeslagen. Wanneer u meent dat die persoonsgegevens niet (langer) juist of volledig zijn, kun u ons verzoeken uw persoonsgegevens aan te vullen, te verbeteren of te verwijderen. Wij zullen die aanpassingen zo snel mogelijk verrichten of u gemotiveerd uitleggen waarom uw wensen (nog) niet kunnen worden uitgevoerd.

De door u verstrekte gegevens worden aan derden doorgegeven indien dit noodzakelijk is voor de bovengenoemde doeleinden. Uw gegevens worden doorgegeven aan de volgende derden:

  • Betaaldienstverleners Pay.nl en iDEAL;
  • Hostingprovider Rootnet voor het onderhouden van de website van de organisatie

De verwerker gebruikt de door ManagementMedia B.V. verstrekte persoonsgegevens ten behoeven van juiste uitvoering van het evenement. De verwerker bewaart uw gegevens tot 3 maanden na evenement tenzij de verwerker op grond van wet verplicht is de gegevens te bewaren.

Wij ontvangen regelmatig externe persoonsgegevens ten behoeven van het opstellen van een genodigden-/gastenlijst. Wij gaan er vanuit dat deze (zeer algemene) persoonsgegevens door de aanbieder daarvan up-to-date zijn aangeleverd en dat wij u namens de aanbieder mogen benaderen voor de met aanbieder afgesproken doeleinden. Indien u niet door ons benaderd wil worden kunt u zich altijd afmelden voor het evenement of dit via ons e-mailadres info@nlpackagingawards.nl laten weten.

Wanneer u meent dat het gebruik, dat wij van uw persoonsgegevens maken, niet in overeenstemming is met de doeleinden waarvoor u deze hebt gegeven of afwijkt van deze Privacyverklaring, dan kun u dit via ons e-mailadres privacy@managementmedia.nl doorgeven.

IP-adres

ManagementMedia B.V. kan op verschillende manieren de beschikking krijgen over uw emailadres, bijvoorbeeld door het opvragen van informatie via de site. Daarnaast kunnen anonieme gegevens worden verkregen die zijn gekoppeld aan uw Internet Protocol-adres (IP-adres). Als u een webpagina opvraagt is het voor de webserver noodzakelijk te weten waar de pagina naar toe moet. Daarvoor wordt gebruik gemaakt van uw IP-adres. Dit is een nummerreeks die iedere keer wanneer u inlogt op het internet automatisch door uw internetprovider aan uw computer wordt toegekend, zodat uw computer kan worden geïdentificeerd. Het is voor ons niet mogelijk om alleen aan de hand van uw uw IP-adres u identiteit te achterhalen, tenzij u die aan ons zelf hebt doorgegeven. Wij kunnen alleen vaststellen dat de ontvangende computer in een bepaald gedeelte van het land staat. De aan het IP-adres gekoppelde informatie, zoals zoekopdrachten en websites die zijn bezocht, kunnen daarom in beginsel niet naar u worden herleid. Deze anonieme gegevens kunnen ons een beeld geven van het gedrag en de interesses van personen die onze websites bezoeken.

Opslag en Bewaartermijn

U gegevens worden bewaard binnen Nederland. Uw gegevens worden maximaal 2 jaar bewaard na beëindiging van de uitvoering van de in dit privacy statement genoemde doeleinden, tenzij wij op grond van wet verplicht zijn gegevens langer te bewaren. U kunt inzage krijgen in de gegevens die wij van u opslaan door een mail te sturen naar privacy@managementmedia.nl

Backup- en beveiligingstechnieken

Wij maken gebruik van beveiliging- en backuptechnieken, om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot uw en onze gegevens en om verlies, verminking of enige andere aantasting van informatie te voorkomen danwel te kunnen herstellen.

Klikgedrag en cookies

Op de website worden bezoekgegevens bijgehouden zoals de door een bezoeker meest gevraagde pagina’s. Het doel hiervan is om de inrichting van de website te optimaliseren. Ook kunnen deze gegevens worden gebruikt om voor u relevante informatie op de pagina’s die u bezoekt te plaatsen, bijvoorbeeld speciale berichten in uw interessevelden of aanbiedingen van adverteerders. Op deze wijze kan onze dienstverlening aan u verder worden geoptimaliseerd.

Daarnaast maken wij bij het aanbieden van diensten gebruik van cookies. Cookies bestaan uit een standaard internet-technologie die het mogelijk maakt bepaalde informatie op te slaan en te ontsluiten op het systeem van de gebruiker. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren. Iedere internetgebruiker kan zijn computer zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd. Door plaatsing van cookies is het mogelijk om de website speciaal op u in te stellen en/of het inloggen te vergemakkelijken. U kunt in u browser cookies buiten werking stellen, zonder dat dit vergaande gevolgen heeft voor u gebruik van de website. Het gevolg kan dan echter zijn dat bepaalde onderdelen minder of niet meer toegankelijk voor u zijn. Als u geen cookies wilt ontvangen, kun u in het hulpbestand van de internetbrowser kijken hoe u alle cookies kunt blokkeren of hoe u ervoor kunt zorgen dat u een waarschuwing krijgt voordat er een cookie wordt opgeslagen.

Google Analytics

Naast het opslaan van gegevens maken wij gebruik van Google Analytics, zodat wij de gewoonte, de wensen en het gebruikersgedrag van de bezoeker kunnen onderzoeken. Hierdoor kunnen wij onze websites beter afstemmen op de doelgroep en beter voldoen aan de vraag van de gebruiker. Dankzij Google Analytics kan worden bijgehouden hoe vaak er op een bepaald item wordt geklikt en welke pagina’s het op de website goed doen of eventueel verbeterd kunnen worden. Via onze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op.

De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google stelt zich te houden aan de Safe Harbor principles en is aangesloten bij het Safe Harbor-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

Nieuwsbrieven Mailchimp

Wij maken gebruik van Mailchimp voor het versturen van onze nieuwsbrieven. MailChimp is een email marketing provider, beheerd door MailChimp Inc. MailChimp houdt een database bij van mailadressen. Door u in te schrijven voor de nieuwsbrief van Verpakken Magazine en VerpakkingsManagement word u toegevoegd aan de database van MailChimp. De email-beheer en verzendservice van MailChimp maakt gebruik van zogenaamde web beacons. Deze beacons houden bij wie de emails opent en wanneer. Daarnaast kunnen clicks op links in e-mails worden gemeten.

Links naar andere websites

Op de website en in onze nieuwsbrieven tref u links aan naar andere websites. Hoewel deze websites met zorg zijn geselecteerd, kunnen wij geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot het gebruik van u gegevens door die organisaties. Lees hiervoor het privacy statement, indien aanwezig, van de website die u bezoekt.

Twitter/Facebook/Instagram buttons

Op onze website zijn buttons opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten (“liken”) of delen (“tweeten”) op sociale netwerken als Facebook, Twitter en Instagram. Deze buttons werken door middel van stukus code die van Facebook, Twitter of Instagram zelf afkomstig zijn. Door middel van deze code worden cookies geplaatst. Wij hebben daar geen invloed op. Deze organisaties hanteren voorts hun eigen algemene voorwaarden en privacyregels welke van toepassing zijn op het gebruik van hun platform. Door gebruik te maken van deze buttons accepteer u de voorwaarden die deze organisaties gebruiken.

Wijzigingen

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacy Statement. Het meest recente Privacy Statement wordt op deze plek gepubliceerd. Check daarom regelmatig het Privacy Statement voor een update van ons privacybeleid.

Vragen

Als u nog vragen hebt over ons privacybeleid, neem dan contact op via privacy@managementmedia.nl