Algemene Voorwaarden

Inschrijving

NL Packaging Awards is een nationaal evenement met nationale prijzen voor de gehele verpakkingsbranche. Alle ingezonden cases dienen werk te betreffen dat (deels) in Nederland ontworpen of geproduceerd is, of dienen een Nederlandse merkeigenaar te hebben. Daarnaast is het product gelanceerd tussen 1 juli 2017 en 31 januari 2019. Prototypes, mock-ups en relatiegeschenken die niet op de markt zijn gebracht komen niet voor nominatie in aanmerking.

Door deelname aan de NL Packaging Awards verklaart de inzender dat allen, die in belangrijke mate aan de ontwikkeling en/of vervaardiging van de verpakkingen hebben meegewerkt, akkoord gaan met de inzending. De ingezonden verpakking mag niet in strijd zijn met enig aangevraagd of toegekend octrooi. ManagementMedia heeft toestemming voor het gebruik van de bekroonde verpakkingen voor publiciteit en presentaties.

Namen en adressen worden gepubliceerd zoals op het inschrijfformulier door de inzender vermeld. ManagementMedia draagt geen verantwoordelijkheid voor onjuiste vermelding op het inschrijfformulier.

Het inschrijfformulier dient uiterlijk 17 januari 2019 in bezit te zijn van ManagementMedia en kan enkel online worden ingevuld. Voor elke ingezonden case dient het gehele formulier te worden ingevuld en dient digitaal beeldmateriaal te worden gestuurd. U dient alle stappen van het inschrijfproces te doorlopen en een productsample op te sturen. Wanneer uw inzending wordt genomineerd kan de organisatie vragen om een extra verpakking om te tonen tijdens de prijsuitreiking. De ingezonden verpakking wordt niet teruggestuurd tenzij de inzender daar uitdrukkelijk schriftelijk om vraagt bij het inzenden van de producten en de inzender hiervoor de kosten draagt. Na inzending van het inschrijfformulier ontvangt u een factuur welke binnen 14 dagen dient te worden betaald.

Door deel te nemen verklaart u akkoord te gaan met het privacystatement van ManagementMedia. Vanaf het moment van inschrijven zult u de nieuwsbrief van Verpakken magazine ontvangen waardoor u op de hoogte blijft van ontwikkelingen rondom dit evenement. U kunt zich desgewenst voor deze nieuwsbrief afmelden.

Jurering

De jurering vindt op 14 februari 2019 plaats en is gebaseerd op het ingezonden materiaal. Op 19 maart worden de genomineerde inzendingen bekend gemaakt tijdens het NL Packaging Event in de Rijtuigenloods Amersfoort. De uitreiking van de NL Packaging Awards is op donderdag 16 mei. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.

Deelnamekosten

De deelnamekosten bedragen € 275,- per ingezonden case. Deelname geeft per case recht op entree voor één persoon voor het NL Packaging Awards galadiner op 16 mei 2019 t.w.v. € 255. Deze avond is geheel verzorgd. Na de ontvangst met champagne, cocktails en hapjes kunt u genieten van een exclusief diner en entertainment. Tijdens het diner worden de felbegeerde prijzen uitgereikt in maar liefst 12 categorieën. De avond sluit af met een spectaculaire after party. Genoemde prijzen zijn exclusief BTW. Voor de betaling wordt een factuur verzonden.

Eigendom en aansprakelijkheid

ManagementMedia zal de ingezonden verpakkingen gedurende het verloop van de wedstrijd zo goed mogelijk beheren. Verzending, gebruik en eventueel terugzending geschiedt volleding voor het risico van de inzender. ManagementMedia is gevrijwaard van eventuele aansprakelijkheid voortvloeiende uit schade ontstaan ten gevolge van beschadiging of ontvreemding van de verpakking en/of inhoud van de verpakking.