Alsnog runner-up award Design Accountability voor Today

Twee maanden na de NL Packaging Awards uitreiking, krijgt het Utrechtse bureau Today alsnog een runner-up award voor Gkazas olijfolie in de categorie Design Accountability. In de categorie Food Houdbaar won het bureau al een runner-up award met Gkazas.

Door een fout in de organisatie beschikte de jury niet op tijd over de door Gkazas en de accountant geleverde cijfers. De jury meldde in haar verslag dan ook dat er niet genoeg onderbouwing was om een runner-up award uit te kunnen reiken. Er werd alleen een winnaar bekend gemaakt. Toen de fout werd ontdekt en de cijfers vorige maand alsnog bij de jury kwamen, werd alles opnieuw bekeken en maakte de jury bekend met genoegen een runner-up award toe te kennen aan Today voor het redesign van Gkazas en de verkoopstijging die het gevolg was. De award werd op 30 mei bij Today in Utrecht uitgereikt. Lees het uitgebreide artikel over Gkazas olijfolie, welke staat in Verpakken 2 (juni).

http://www.today.nl